Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

http://www.gencat.cat/interior/policia/violenciamasclista/OPUSCLE_VIOLENCIA_cat.pdf